Ωράριο 10.00 - 18.00
Τηλέφωνο 210 300 92 91

VIDEO DATA PROJECTORS

PLASMA  & LED MONITORS

LED WALL

PLASMA WALL

WIDE SCREEN PROJECTION

ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  (FRONT & BACK)

VIDEO MIXERS

VIDEO PROCESSORS

P/C (LAPTOP – DESKTOP)

DIGITAL CAMERAS

LIVE STREAM ENCODERS & DECODERS

OBV VAN


Η Plan Your Event διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την οπτικοποίηση του Event σας. Μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματιών είναι έτοιμη να αναλαμβάνει από την αναπαραγωγή μέχρι την σκηνοθεσία της εκδήλωσης σας.

© 2016 Plan Your Event Α.Μ.Κ.Ε