Ωράριο 10.00 - 18.00
Τηλέφωνο 210 300 92 91

Θεωρούμε πως η επικοινωνία είναι επιστήμη.

Για αυτό το λόγο επανδρώσαμε το τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων με επαγγελματίες ικανούς να αντεπεξέλθουν στη δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής εφαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε την δημιουργία και την προώθηση Δελτίων Τύπων, την σύνταξη ομιλιών, την προώθηση του προϊόντος ή της εκδήλωσής σας καθώς και την εύρεση χορηγιών που θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση των απαιτήσεών σας.

© 2016 Plan Your Event Α.Μ.Κ.Ε